Nový akademický rok je tady

Rád bych Vás přivítal na webu www.propedeutika.cz
zabývajícím se problematikou propedeutiky vnitřního lékařství. Tento rozsáhlý zdroj informací vznikl na půdě Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole pod záštitou přednosty prof.MUDr.Milana Kvapila CSc. MBA s cílem nabídnout studentům vnitřního lékařství ucelený, přehledný a moderně zpracovaný studijní materiál, který využijí při svém vzdělávání jak ve fázi pregraduální tak i postgraduální.

Obsahovým základem je kvalitní a obsáhlé dílo vytvořené kolektivem autorů pod vedením paní doc. MUDr. Jitky Zelenkové CSc. Textová část byla doplněna, rozšířena a nově uspořádána. Nejvýraznější obměnou pak prošla grafika včetně zcela nové obsáhlé fotodokumentace, praktických schémat, nákresů a tabulek.

Výhody nového portálu "Interní propedeutika" :

  • Přehledný ucelený soubor informací na jednom místě
  • "otevřený systém" pravidelně doplňovaný a rozšiřovaný
  • vše zcela zdarma
  • výklad doplněný o multimediální soubory (obrázky, zvuky, animace,...)
  • 14 dílčích testů k jednotlivým kapitolám a velký závěrečný test

Doufám, že Vám tento materiál poslouží jako kvalitní zdroj ve Vaší přípravě jak pregraduální tak i postgraduální. Věcné připomínky a postřehy k vylepšení zasílejte přes formulář zde .

MUDr.Ondřej Hloch, autor projektu propedeutika.cz

Úvodní slovo ke spuštění portálu "www.propedeutika.cz" :

převzato z webu Interní kliniky 2.LF UK

Prof. MUDr.Milan Kvapil CSc., MBA
přednosta Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

Propedeutiku považuji za základ všech lékařských oborů, ve kterých se lékaři setkávají s nemocnými. I v době, kdy využíváme nejmodernějších technologií, je základem celé medicíny anamnéza a klinické vyšetření.

Ačkoli klinické dovednosti zůstávají nadále základem, nic nebrání v tom, abychom využili moderních technologií pro zkvalitnění výuky. Propedeutika v podobě, kterou vám předkládáme, je prvním krokem tímto směrem.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

 

Poslední novinky
květen 2013 Uveřejněna zcela nová část týkající se laboratorních vyšetření

Připravujeme

!!! PŘEHLED ZÁKLADNÍCH LÉKOVÝCH SKUPIN
Abecedně seřazený seznam nejběžnějších a nejdůležitějších lékových skupin včetně konkrétních preparátů. Součástí bude i praktický abecední seznam léků dle jejich firemních názvů s přímými hypertextovými odkazy do příslušných lékových skupin. Umožní tak rychlé nalezení léku, se kterým se setkáte v dokumentaci pacienta a neznáte ho.


!!! VIDEO
- Videosekce bude rozdělena do 2 kategorií. První část bude věnována praktickým ukázkám fyzikálního vyšetření jednotlivých orgánových systémů, druhá pak klinickým nálezům typickým pro jednotlivé choroby.

 
video - krátká ukázka z připravovaných videí